Home

හද රිද්ම

Monday - Friday


12 a.m. to 14 p.m.

හද රිද්ම

Monday - Friday

12 a.m. to 14 p.m.


Scheduled on:
Weekdays 12:00 14:00

මද්දහනේ ඔබේ හද ගැහෙන රිද්මය හොදින්ම හදුනන ගීතමය හෝරා දෙක. අභියෝගාත්මක ගැටලුවක් සමගින් හැමදාම දවල් 12ට.


In:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *